extraElement
Køb af hvalp

Vi har som opdrættere et stort ansvar for at avle sunde og mentalt stabile hunde, men det nytter ikke meget hvis det ikke følges op af hvalpekøberne. Derfor har vi ligesom vi stiller krav til os selv, også nogle krav til vores hvalpekøbere.

Vi skriver gerne hvalpe-interesserede op, men kan ikke love at der vil blive en hvalp i førstkommende kuld, til gengæld tager vi ikke noget depositum. Inden vi skriver op vil vi have besøg af HELE familien. Der er flere grunde til dette. Et er at vi gerne vil have en ide om hvordan hele familien forestiller sig det at have en hvalp i huset, og hvordan en hvalp skal behandles, men det er også vigtigt at man som hvalpe-interesseret har mødt vores hunde og os, inden man beslutter om man ønsker hvalp fra vores opdræt.

En SuperskurkLigesom hvalpekøbere har mulighed for at vælge mellem opdrættere, forbeholder vi os ret til at vælge de bedst egnede familier til vores hvalpe. Derfor er det ikke muligt som hvalpekøber helt selv at bestemme hvilken hvalp fra kuldet man får.

Den endelige beslutning om hvor hvalpene skal hen bliver først taget efter at kuldet er blevet hvalpetestet (hvor hvalpens personlighed vurderes) omkring 7 ugers alderen. Det er selvfølgelig muligt inden da at ønske sig en bestemt hvalp, og hvis hvalpetesten viser at hvalpen er egnet til familien, vil det være den man bliver tilbudt.

Hvalpen skal stimuleres under opvæksten.

Det er meget vigtigt for udviklingen af en mentalt sund hund, at den som hvalp oplever en hel masse under kontrollerede forhold. Vi udleverer et stimulerings-skema sammen med hvalpen hvor man kan se hvad hvalpen har prøvet samt hvad den bør opleve det første halve år. Derudover ønsker vi også at hvalpen som minimum skal deltage på et hvalpemotiverings-kursus.

 Hvalpe skal lære grundlæggende lydighed.

Det burde være en selvfølge, og er også nødvendigt hvis man skal kunne gå tur med den voksne hund uden at det er den der bestemmer hvor man skal hen. Husk også på, at man som Grosser ejer er en omvandrende reklame for racen.

Hvalpen skal når den er ca. 22 måneder mentalbeskrives.
Det er vigtigt for os som opdrættere at vide hvad det er vi opdrætterer,og da mentalitet er arveligt er det vigtigt at vide hvad vores avls hunde giver videre. Vi vil som opdrættere betale og sørge for tilmelding, og forlanger kun at man møder op med sin hund.
Der vil til mentalbeskrivelsen også være en eksteriør dommer til stedet som vil udfylde et skema om hver enkelt hunds udseende og bygning.

Vi opfordrer vores hvalpekøbere til, at de får deres Grosser røntgenfotograferet når hunden er omkring 18 måneder. De skal røntgenfotograferes i hofter, albuer og skuldre. Inden fotograferingen skal der købes en rekvisition hos DKK for at man kan få røntgen resultatet registreret. Depositummet,som er indeholdt i hvalpeprisen, tilbagebetales når røntgen-resultaterne er registreret hos DKK

Sidst men ikke mindste er det vigtigt for os at der bliver holdt kontakt til alle hvalpekøbere, og at vi får lov til at følge med i hvalpens opvækst og liv. Ligesom vi også altid vil være til rådighed, hvis der skulle opstå spørgsmål.

Prisen for en hvalp er 13.320,00 og består af:

Kr. 9.900,00 for hvalpen inkl. Sundhedstjek, vaccinationer, ormekur, foder til ca. en måned og hvalpemappe med pasningsvejledning

Kr. 2.820,00 som betaling for røntgenfotografering af hofter skuldre og albuer.
Når hvalpen er ca. 1½ år laver man en aftale med sin dyrlæge om tidspunk som oplyses til os. Vi vil så sørge for køb af rekvisition og betaling af dyrlægen. Jeres garanti for beløbet er at det bliver skrevet ind i kontrakten, og hvis vi ikke overholdet det, kan DKK fratage os retten til stambogsføring.

Kr. 600,00 Mentalbeskrivelse når hunden er ca. 22 måneder.
Tid og sted for mentalbeskrivelsen oplyses af os i god tid, vi sørger for alt det praktiske og betaling.

Agneshøj ApS CVR 32550517. Ole Wilstrup Brokøb Overdrev 7, 4450 Jyderup. Telefon. 2561 3516 / 5927 9027. mail: ole@agneshoj.dk Danske Bank konto 4691-0010725054